O nama...


Osnivanje

Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom Ekopak sistem d.o.o. (u daljem tekstu Ekopak) osnovano je 15.10.2013. godine od strane sledećih kompanija:

  • Lepenka commerce d.o.o. (Novi Kneževac),
  • Chemona-Lab d.o.o. (Subotica),
  • Termix d.o.o. (Subotica), i
  • Papir Servis d.o.o. (Novi Sad).

Podršku Ekopaku pružaju i sledeće kompanije - prijatelji: Vinoprodukt- Čoka, Simex Group, Zlatibo2r Voda, Higlo a.d., Garden Food Horgoš i Lomax Company d.o.o. (Subotica).

Ciljevi

Na skupštini osnivača održanoj 01.11.2013 godine.usvojen je budžet Ekopaka (za period od 2014. do 2018. godine).

U pomenutom budžetu, kao osnovni i najvažniji kratkoročni cilj, definisano je preuzimanje obaveza po osnovu Zaкona od Klijenata čije je zbirno učešće u odnosu na ukupno plasirane količine ambalažnog otpada na teritoriji Srbije najmanje 15%.

Garancije u ispunjavanju obaveza

Ekopak je dozvolom nadležnog Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine od 30.12.2013. godine, ovlašćen da kao operater u ime svojih Klijenata organizuje sistem upravljanja ambalažnim otpadom u cilju ispunjavanja obaveza istih po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Postojeći (već funkcionalan) višematerijalni operativni sistem upravljanja ambalažnim otpadom Ekopaka, pristup u njegovom daljem razvoju kao i dugogodišnje (i raznovrsno) iskustvo i nesvakidašnji ugled zapošljenih, osnove su garancije Klijentima u ispunjavanju pomenutih obaveza.

Dalji razvoj višematerijalno operativnog sistem upravljanja ambalažnim otpadom oslanjaće se na inovativnom pristupu u radu a sve u cilju pravcuuspostavljanja integrisanogih i održivogih operativnogih sistema upravljanja ambalažnim otpadom kojeg će karakterisati sledeći elementi:

  • Razvoj sistema primarnog razvrstavanja ambalažnog otpada – suvo/mokro,
  • Legalizacija i uključivanje „neformalnog“ sektora u aktivnosti upravljanja ambalažnim otpadom, i
  • Saradnja sa novim i alternativnim kapacitetima za tretman ambalažnog otpada npr. reciklažu stakla, termičku reciklažu i energetsko iskorišćenje

Dokumenti za preuzimanje

Dozvola operatera upravljanja ambalažnim otpadom - Ekopak sistem d.o.o.( PDF ->>> )

AKTUELAN CENOVNIK NAKNADA EKOPAK-А ( PDF ->>> )

Ekopak sistem d.o.o.

Centrala

Adresa:   Put Novosadskog partizanskog odreda 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax:   +381 (0)21 442 572
Email:   office [at] ekopak . rs

Prodaja

Sanja Nebl
Telefon:   +381 (0)62 83 11 031
Email:   office [at] ekopak . rs