Usluge

Opšte informacije

Osnovni poslovni model Ekopak-a je pružanje usluga u cilju zadovoljenja svih potreba Klijenata iz oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, uz najmanji mogući trošak, na transparentan, održiv i inovativan način, uz jednak tretman svih Klijenata.

Radi što efikasnijeg pristupa Klijentima, tržište Srbije je podeljeno na dva reona – sever i jug (vidi kartu).

U oba reona Ekopak odgovorna lica za rad sa Klijentima (sa odgovarajućim brojem saradnika) su na raspolaganju da u što je moguće kraćem roku odgovore na zahteve Klijenata vezano za ponuđene redovne kao i povezani i dopunske usluge.


Odgovorno lice prodaje

Sanja Nebl
Telefon:   +381 (0)62 83 11 031
Email:   office [at] ekopak . rs