Usluge

Redovne usluge

Osnova

Redovna usluga koju Ekopak kao operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, pruža svojim Klijentima podrazumeva organizaciju aktivnosti sakupljanja, razvrstavanja (pred-tretmana), transporta i tretmana (reciklaže ili energetsko iskorišćenja) ambalažnog otpada u cilju ispunjavanja njihovih obaveza po osnovu Zakona o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Obaveze za 2014.godinu Klijenta koji na godišnjem nivou plasira na tržište Srbije 100t ambalaže biće proporcionalne plasiranim količinama i postavljenim opštim i specifičnim Nacionalnim ciljevima.

Opšti ciljevi
 Iskorišćenje 100t x 30%= 30.00t 
 Reciklaža 100t x 25%= 25.00t 
Specifični ciljevi (reciklaža)
 Papir/Karton 40t x 28%= 11.20t 
 Plastika 20t x 10.5%= 2.10t 
 Staklo 20t x 15%= 3.00t 
 Metal 10t x 18.5%= 1.85t 
 Drvo 10t x 7%= 1.05t 

Prema tome, visina NaknadeEkopak-a prema pomenutom Klijentu, biće jednaka zbiru proizvoda količina (masa) pojedijačnih vrsta AO koje je isti plasirao na tržište Srbije i pojedinačnih Naknada za upravljanje AO (po vrstama AO).

Međusobna prava i obaveze Klijenta i Ekopaka u pružanju pomenutih osnovnih i povezanih usluga definisana su tzv. Ugovorom o preuzimanju obaveza osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

  Količina
plasiranog AO
Naknada za upravljanje AO
[t/god] [RSD/kg]* [RSD/god]*
Papir/Karton 40 x 0.5500 = 22,000.00
Plastika 20 x 1.0390 = 20,780.00
Staklo 20 x 0.6269 = 12,538.00
Metal 10 x 0.7310 = 7,310.00
Drvo 10 x 0.7490 = 7,490
Ukupno 100   70,118.00
* Cene i obračun dati samo kao primer i možda ne predstavljaju aktualne podatke

Povezane usluge

U okviru pomenute redovne usluge Ekopak će svojim Klijentima pružati i druge povezane ali ne manje važne usluge, kao što su:

  • Konsultanske usluge vezano za ambalažu, ambalažni otpad i ostale vrste otpada,
  • Izradu periodičnih izveštaja o ostvarenju Nnacionalnih ciljeva,
  • Besplatnu pripremu godišnjih izveštaja za Agenciju za zaštitu životne sredine,
  • On-line sistem podnošenja mesečnog izveštaja Klijenata.