Pregled upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji (2010-2012)


Opšte napomene

Agencijа za zaštitu životne sredine počelа je 2010. godine prikupljanje i obradу podataka o ambalaži i ambalažnom otpadom i iste je publikovala u odgovarajučim godišnjim Izveštajima o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (u daljem tekstu Izveštaji).

Analizom pomenutih podataka (Izveštaja) u daljem tekstu dajemo osnovne zaključke koji se tiču ključnih parametra upravljanja ambalažnim otpadom:

  • Ostvarivanje Nacionalnih ciljeva,
  • Učešće obveznika u upravljanju ambalažnim otpadom,
  • Količinama amblažnog otpada stavljenog na tržište, i
  • Sakupljenih i ponovo iskorišćenih količina ambalažnog otpada.

Takođe dajemo i analizu uticaja Nacionalnih ciljeva na sam process upravljanja ambalažnim otpadom.

Ekopak sistem d.o.o.

Centrala

Adresa:   Put Novosadskog partizanskog odreda 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax:   +381 (0)21 442 572
Email:   office [at] ekopak . rs

Prodaja

Sever

Arsenije Radović
Telefon:   +381 (0)64 824 11 57
Email:   arsenije . radovic [at] ekopak . rs