Usluge

Totalna usluga

Uzimajući u obzir dugogodišnje (i raznovrsno) iskustvo i nesvakidašnji ugled zapošljenih u Ekopak-u, isti je, naravno uz svesrdnu pomoć Partnera, u mogućnosti da pored redovnih i dopunskih “operaterskih” usluga, Klijentima pruža i usluge zbrinjavanja SVIH vrsta otpada a koji se generišu u toku rada njihovih proizvodnih i drugih objekata i kapaciteta – po pricipu TOTALNE USLUGE!

TOTALNA USLUGA klijentima omogućava da sa jednim kompanijom odnosno Ekopak-om rešava sve svoje probleme vezane za upravljanje otpadom.

Široka lista Partnera kao i poseban status Ekopak kod istih, omogućava da naši Klijenti imaju na raspolaganju kompletna, efikasna i cenovno povoljna rešenja u upravljanju SVIH vrsta i količina opasnog i neopasnog otpada, i to u svim segmentima njihovog upravljanja – sakupljanju, pred-tretmanu (razvrstavanju), privremenom skladištenju, transportu, tretmanu i/ili odlaganju.

Klijenti koje imaju potrebu za ovom uslugom, kroz pet jednostavnih koraka mogu postati njeni korisnici:

  • 1. Klijenta putem posebnog Upita o vrsti i količini otpada, dostavlja Ekopak-u sve informacije od značaja za brzo i efikasno upravljanje predmetnim otpadom, kao što su: vrsta ambalaže, vrste upakovanog materijala, vrsta, karakter otpada, izveštaj o ispitivanju, količine, fizička svojstva, Opis načina pakovanja/skladištenja, predloženi način i učestalost preuzimanja, precizna lokacija i informacije za kontakt (na lokaciji na kojoj se otpad nalazi).

    U slučaju da Upit dostavljeni od strane Klijenta nema dovoljno informacija neophodnih za izradu ponude, ili stanje otpada ne odgovara onome opisanom u upitu, Klijent dobija detaljnu povratnu informaciju uz mogućnost da dopuni Upit.
  • 2. Po prijemu Upita predstavnik Ekopok-a i/ili Patnera obilaze lokacije iz Upita u cilju utvrđivanja ostalih tehničkih i logističkih uslova za zbrinjavanje predmentnog otpada.
  • 3. Ekopak dostavlja Klijentu detaljnu ponudu za upravljanje predmetnim otpadom, a koja sadrži cene i plan postupanja za predmetni otpad.
  • 4. Klijent se zatim izjašnjava o prihvatanju ili neprihvatanju dostavljene ponude. U slučaju prihvatanja ponude, Ekopak i Klijent potpisuju poseban Ugovor o pružanju usluga ili Aneksa postojećeg Ugovora o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, iza čega posredstvom svojih Partnera Ekopak pristupa sprovođenju potrebnih aktivnosti – sakupljanje, pred-tretman (razvrstavanje), privremeno skladištenje, transport, tretman i/ili odlganje.